Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO™

Yhtiökokouksen menestyksekäs läpivienti vaatii toteuttajaltaan hyvät ja luotettavat apuvälineet. Yhtiökokousjärjestelmämme avulla voidaan hoitaa kaikki yhtiökokouksen valmisteluun ja läpiviemiseen vaadittavat lakisääteiset toiminnot niin yhtiössä kuin kokouspaikallakin.

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO™ sisältää mm:

  • ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen
  • ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen internetsivujen kautta
  • ennakkoäänestysohjeiden kirjaus mm. hallintarekisteröidyt osakkaat
  • viivakoodeilla varustettujen julkisten tai salaisten äänilippujen tulostus
  • yhtiökokouspaikalla ilmoittautuminen
  • kokouksen alkaessa puheenjohtajalle tulostettavat osallistuja- ja ääniluettelot
  • salikirjanpito kokouksen aikana
  • ääntenlaskenta huomioiden samalla eri äänirajoitukset, äänestysvaihtoehdot ja ennakkoäänet
  • useita tilastoja ja raportteja ennen kokousta ja kokouksen aikana

          

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO toimii yhtiökokouksessa Windows tietokoneessa tai kokouspaikalle rakennetussa useamman tietokoneen muodostamassa lähiverkossa. Ääntenlaskentaan käytetään viivakoodeilla varustettuja äänilippuja ja viivakoodinlukijoita, joilla saadaan nopeasti ja luotettavasti laskettua eri vaihtoehdoille annetut ääni- ja osakemäärät.

Yhtiökokousjärjestelmillämme on hoidettu lukuisat pienten ja suurten yhtiöiden kokoukset äänestyksineen. Tarjoamme yhtiökokouksiin myös konsultointia ja hoidamme tarvittaessa kokouksen käytännön järjestelyt kokonaisuudessaan.

Yhtiökokouksen ilmoittautumislomakkeen voi hankkia myös pelkästään kokouskohtaisena palveluna, vaikka kokouksen muuten hoitaisikin sisäisesti omilla järjestelmillä.

          

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, osakasluettelo, osakeluettelo, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, äänestys, ääntenlaskenta, ääniluettelo, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Oskoko

Copyright © 2020 Innovatics