Asiantuntemusta ja IT-järjestelmiä omistajahallintoon, tutkimukseen, tuotantoon ja tuotekehitykseen

            

Innovatics on suomalainen IT-yritys, joka kehittää, myy ja vuokraa (ASP, SaaS) valmistamiaan ohjelmia. Ohjelmat voidaan asentaa asiakkaan omaan intranet-verkkoon tai niitä voidaan käyttää Innovaticsin palvelimilta pilvipalveluna.

InnoLIMS®

InnoLIMS® on palvelu-, tutkimus- ja tuotantolaboratorioiden tiedonhallintajärjestelmä, tiedonkeruujärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä – LIMS.  Lue lisää...   

InnoLIMS asiakkainamme on mm.:

 • ympäristölaboratorioita
 • tuotantolaboratorioita
 • maanrakennuslaboratorioita
 • rakennetutkimuslaboratorioita
 • bio- ja geenilaboratorioita
 • tutkimuskeskuksia
 • säteilylaboratorioita
 • ...

 Oskari-OK-Net™

Oskari-OK-Net™ on osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omistajahallintojärjestelmä. Se koostuu seuraavista osajärjestelmistä: osakerekisteri-, arvo-osuusrekisteri-, osingot, sisäpiiri- ja hankerekisteri, optiorekisteri  ja yhtiökokousjärjestelmä jossa mahdollista osallistua kokoukseen videoyhteyden avulla - virtuaalinen yhtiökokous. Lue lisää...

Omistajahallinnon asiakkainamme on mm.:

 • pörssiyhtiöitä
 • energiayhtiöitä
 • puhelinyhtiöitä
 • kirjapainoja
 • KTK-yhtiöitä
 • osuuskuntia
 • ...


Panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaidemme käyttöön parantamaan heidän kilpailukykyään.

Palautetta ohjelmistamme

”Moni kaveri on kateudesta vihreä, kun kerron miten meidän ohjelmistotoimittaja toimii.”

Käyttäjät olivat ’huuli pyöreänä’ ihmetyksestä printterin äärellä kun saatiin ensimmäinen valmis tuloste käytännössä tekemättä mitään (verrattuna aiempaan monivaiheiseen säheltämiseen). Näinkö helppoa se nyt on?

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, elektroninen osake, sähköiset osakekirjat, osakasluettelo, osakeluettelo, osingot, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, ääntenlaskenta, ääniluettelo, virtuaalinen yhtiökokous, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, sijoittajaviestintä, sijoittajasivut, internet-komponentit, sijoittajatiedot, suurimmat omistajat, omistajien suuruusjakauma, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, omistajaryhmätilasto, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Optio, Ilmo, Oskoko, tietokanta, tietokoneohjelma, sähköiset arkistot, laboratorion tiedonhallintajärjestelmä, laboratorion toiminnanohjausjärjestelmä, LIMS, laboratorio, laboratoriot, näytekirjanpito, analyysirekisteri, kalibroinnit, kuvaajat, X-kortit, R-kortit, omavalvonta, tuotanto, tuotannonvalvonta, toiminnanohjaus, laadunvalvonta, laadunohjaus, ympäristön valvonta, ympäristönäytteet, kaatopaikkanäytteet, säteilyn valvonta, menetelmä, määritys, tiedonkeruu, mittalaite, näyte, näytteet, analyysi, analyytti, projektit, projektien hallinta, työaikakirjanpito, projektikohtainen työajan seuranta

Copyright © 2023 Innovatics