Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK™

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK:n avulla yritys pystyy pitämään itsellään ajantasaisen arvo-osuusrekisterin kustannustehokkaasti. Rekisterin päivitykset hoidetaan Arvopaperikeskuksesta saatavalla tapahtuma-aineistolla, jossa ovat kaikki eri arvo-osuuslajeilla tehdyt kaupat ja muut arvo-osuuksien siirrot. Oskari-OK:sta otetut listaukset ja tilastot ovat aina ajan tasalla. Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK:n avulla yritys saa arvo-osuusjärjestelmään tekemästään panostuksesta maksimaalisen hyödyn.

Osakkaiden ja osakasryhmien omistusta ja niissä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata päivittäin.

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK™ sisältää ainutlaatuiset työvälineet "nurkanvaltausten" tunnistamiseen. Osakkaista  voidaan muodostaa erilaisia klaaneja ja verrata klaanien omistuksen kehittymistä. 

Kaikki yhtiön arvo-osuuksilla tehdyt kaupat ja siirrot saadaan tulostettua halutuilta päiviltä suuruusjärjestykseen lajiteltuina. Näissä ovat mukana myös kaikki hallintarekisteröidyillä arvo-osuuksilla tehdyt kaupat.

Osakaskyselyt ovat "salaman nopeita", joten on mahdollista selvittää välittömästi minkä tahansa osakkaan arvo-osuusmäärät, perustiedot ja tilihistoria.

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK:sta saadaan useita listauksia eri rajauksilla, mm. osakasluettelo, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, NN-suurinta omistajaa ja erilaiset valtaryhmätilastot. Useimmille listoille saadaan tiedot myös takautuvasti

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK:sta saadaan osoitetiedot kirjoittimelle tai tiedostoon erilaisilla rajauksilla esimerkiksi tiedotteita, antia, yhtiökokousta tai sijoittajamessuja varten. Postituksessa voidaan ottaa huomioon omistajan käyttämä kieli.

Internet moduuli Oskari-OK-WWW™ sisältää nettikomponentit, joiden avulla omistajatiedot, arvo-osuustiedot, kurssitiedot, kaupat ja osinkotiedot saadaan näkymään Internetissä yhtiön sijoittajasivuilla halutuilla kielillä. 

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, sähköiset osakekirjat, sähköinen osakerekisteri, osakasrekisteri, osakasluettelo, osakeluettelo, osingot, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, virtuaalinen yhtiökokous, videoyhteys yhtiökokoukseen, äänestys, ääntenlaskenta, ääniluettelo, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, sijoittajaviestintä, sijoittajasivut, sijoittajatiedot, suurimmat omistajat, omistajien suuruusjakauma, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, omistajaryhmätilasto, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Optio, Ilmo, Oskoko, sähköiset arkistot

Copyright © 2023 Innovatics