Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO™

Yhtiökokouksen menestyksekäs läpivienti vaatii toteuttajaltaan hyvät ja luotettavat apuvälineet. Yhtiökokousjärjestelmämme avulla voidaan hoitaa kaikki yhtiökokouksen valmisteluun ja läpiviemiseen vaadittavat lakisääteiset toiminnot niin yhtiössä, kokouspaikalla ja virtuaalikokouksessa.

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO™ sisältää mm:

 • ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen
 • ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen internetsivujen kautta
 • ennakkokysymysten tekeminen yhtiölle
 • ennakkoäänestys
 • ennakkoäänestysohjeet (hallintarekisteröidyt osakkaat)
 • viivakoodeilla varustetut julkiset tai salaiset ääniliput
 • yhtiökokouspaikalla ilmoittautuminen
 • internetissä ilmoittautuminen virtuaalikokoukseen
 • kokouksen alkaessa puheenjohtajalle tulostettavat osallistuja- ja ääniluettelot
 • salikirjanpito kokouksen aikana sekä kokouspaikalla että virtuaalikokouksessa
 • äänestykset kokouspaikalla ja virtuaalikokouksessa
 • ääntenlaskenta huomioiden samalla eri äänirajoitukset, äänestysvaihtoehdot ja ennakkoäänet
 • useita tilastoja ja raportteja ennen kokousta ja kokouksen aikana

              

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO toimii yhtiökokouksessa paikallisesti ja internetissä virtuaalikokouksessa. Ääntenlaskennassa käytetään ennakkoon annettuja ääniä ja kokouspaikalla annettuja viivakoodeilla varustettuja äänilippuja ja virtuaalikokouksessa annettuja ääniä. Näin saadaan nopeasti ja luotettavasti laskettua eri vaihtoehdoille annetut ääni- ja osakemäärät. Virtuaaliyhtiökokous antaa osakkeenomistajille uuden ennen kokemattoman mahdollisuuden osallistua kokouksiin. Fyysinen etäisyys, liikkumisen esteet tai muut rajoittavat tekijät eivät enää estä pääsyä kokoukseen. Videoyhteydellä toimiva virtuaalinen yhtiökokous palvelee myös yhtiötä mahdollistamalla osakkeenomistajille helpon tavan olla kokouksessa mukana. Suomen ensimmäinen virtuaalinen yhtiökokousjärjestelmä on tehty Inderes Oy:n ja Innovatics Oy:n yhteistyönä hyödyntäen molempien yhtiöiden syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta. 

Yhtiökokousjärjestelmillämme on hoidettu lukuisat pienten ja suurten yhtiöiden kokoukset äänestyksineen. Kevään 2020 koronaviruksen aiheuttamien rajoitustusten aikana se on ollut lähes ainoa tapa osallistua kokouksiin. Tarjoamme myös yhtiökokouskonsultointia ja hoidamme tarvittaessa kokouksen käytännön järjestelyt kokonaisuudessaan.

Yhtiökokouksen internetissä näkyvän ilmoittautumislomakkeen voi hankkia myös pelkästään kokouskohtaisena palveluna, vaikka kokouksen muuten hoitaisikin sisäisesti omilla järjestelmillä.

               

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, osakasluettelo, osakeluettelo, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, virtuaalinen yhtiökokous, videoyhteys yhtiökokoukseen, äänestys, ääntenlaskenta, ääniluettelo, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, OSKOKO

Copyright © 2023 Innovatics