Sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO™

Sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO on arvopaperimarkkinalain ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen MAR mukainen tietojärjestelmä, jolla seurataan yhtiön hallituksen ja johdon sekä heidän lähipiirinsä asematietoja sekä kaupankäyntiä. Sisäpiirirekisteri ILMO sisältää lain vaatiman sisäpiiritietojen jäljitettävyyden.
 
Seurattavia tietoja ovat mm:

  • asematiedot
  • lähipiiri
  • osakkeet ja muut arvo-osuudet
  • määräysvaltayhteisöt
  • vaikutusvaltayhteisöt
  • hankkeet

Sisäpiirirekisteriin kertyy ilmoitusvelvollisten asematiedot, lähipiiriläiset, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt ja täysi tilihistoria omistetuista arvo-osuuksista ilmoitusvelvollisuusajalta. Rekisteristä voidaan tulostaa ilmoitusvelvollisten tiedot sekä valvontaa että tietojen päivitystä varten.

Rekisteristä voidaan ottaa kaavakkeiden, tiedotteiden ja ohjeiden postitusta varten ilmoitusvelvollisille osoitteet joko koti- tai työosoitteella. ILMO-sisäpiirirekisterin avulla voidaan sisäpiiriläisille lähettää tiedot myös sähköpostin välityksellä. Postituksessa voidaan ottaa huomioon sisäpiiriläisen käyttämä kieli.

Finanssivalvontaa varten rekisteristä voidaan muodostaa tarvittavat siirtotiedostot ja raportit.

Internet moduulin ILMO-WWW avulla yhtiö pystyy näyttämään julkisten sisäpiiriläisten tiedot yrityksen kotisivuilla haluamillaan kielillä.

Hankerekisteri

Hankerekisteri sisältää hankkeiden perustiedot ja tiedon keitä henkilöitä tiettyyn hankkeeseen kullakin ajanhetkellä kuuluu ja mitkä ovat heidän roolinsa hankkeessa. Hankerekisteri linkittyy vahvasti sisäpiirirekisteriin, mutta sitä on mahdollista käyttää myös yksinään.

Hankerekisteri täyttää EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin vaatimukset.

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Ilmo

Copyright © 2023 Innovatics