Osingot

Osinkojen ja osuuskorkojen maksu on yksi Oskarin lisämoduuleista. Se mahdollistaa yhtiön osinkojen, osuuskunnan ylijäämien ja pääoman palautusten jakamisen, seurannan ja maksamisen.

Osingot jaetaan osakkaille valitun ajankohdan omistuksen mukaisesti. Tämä voi olla yhtiökokouspäivä tai joku muu täsmäytyspäivä. Osingon määrä lasketaan lajikohtaisesti osakkeiden määrän tai muun ulkopuolisen lukuarvon perusteella, esimerkiksi palveluiden käyttö. Kaikki osinko-oikeudet tallennetaan Oskarin tietokantaan. Osingonsaaja voi olla eri kuin osakkeen omistaja. Isoisä voi esimerkiksi lahjoittaa osingot lapsenlapsilleen tai isoisä voi lahjoittaa osakkeet, mutta pidättää osinko-oikeuden itsellään.

Ennen maksua pankkiin osingoista toimitetaan ennakonpidätys yleisesti verovelvollisilta henkilöosakkailta ja pidätetään lähdevero rajoitetusti verovelvollisilta osakkailta. Ennakonpidätyksistä muodostetaan yhteenveto oma-aloitteisten verojen kuukausittaista ilmoittamista varten. 

Osinkojen maksatuksessa Oskarista muodostetaan pankkiin lähetettävä SEPA standardin mukainen maksuaineisto. Isot aineistot pilkotaan useampaan osaan, esimerkiksi 1000 tilisiirron eriin. Oskari mahdollistaa osinkojen maksamisen yhtiön usealta eri pankkitililtä. Tällä voidaan nopeuttaa maksujen perillemenoa saman pankkiryhmän sisällä eli maksetaan esimerkiksi yhtiön Nordean tililtä osingot kaikille niille osakkaille, joilla on pankkitili Nordeassa. Virheellisten tilinumeroiden takia palautuneet osingot hallitaan Oskarissa ja ne maksetaan uudelleen kun tilitiedot on päivitetty.

Oskari muodostaa yhteenvedot ja erittelyt jaetuista, maksetuista ja maksamattomista osingoista. Kukin osakas näkee hänelle jaetut ja maksetut osingot omalta rekisteriotteeltaan. 

Vuoden aikana maksetuista osingoista, osuuskoroista, pääoman palautuksista ja ennakonpidätyksistä kootaan yhteenvetotiedot ja erittelyt tiedostoon verohallintoa varten seuraavan vuoden alussa.

 

Hakusanat: omistajahallinto, osakerekisteri, osuuskunta, osingot, osuuskorot, osuuskunnan ylijäämä, pääoman palautus, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, ennakonpidätys, yhtiökokous, listaamaton yhtiö, Innovatics, Oskari

Copyright © 2023 Innovatics