Osakerekisteri Oskariā„¢

Osakerekisteri Oskari on yhtiön omistajat, osakkeet ja osingot yhteen kokoava omistajahallinnon tietojärjestelmä. Oskari helpottaa osakerekisterin hoitoa listaamattomissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, joilla on numeroidut osake- tai osuuskirjat. Oskarin avulla yhtiö tai osuuskunta voi ottaa käyttöön sähköiset osake- tai osuuskirjat ja luopua paperisista kirjoista ja osinkolipukkeista.

Oskarin avulla osakerekisterin hoitaja pystyy helposti ja luotettavasti päivittämään osakas-, osake- ja osuustiedot. Osakkeiden ja osuuksien siirtojen ja vaihtojen kirjaaminen tapahtuu nopeasti ja varmasti. Yhtiöllä tai osuuskunnalla voi olla rekisterissä useita eri osake- ja osuuslajeja ja niissä useita litteroita. Jokaisella lajilla voi olla erilainen äänimäärä. Osakerekisteri Oskari mahdollistaa siirtymisen sähköisten osake- ja osuuskirjojen käyttöön.

                 

Oskari sisältää kaikki lain vaatimat raportit sekä kymmeniä muita raportteja ja listauksia. Oskarista saadaan helposti mm. rekisteriotteet, tositteet siirroista ja vaihdoista, suurimpien omistajien listat sekä omistajat ryhmiteltyinä esimerkiksi osakasryhmän tai postitoimipaikan mukaan.  Noutamattomien osakekirjojen lista auttaa annin tai kirjojen vaihdon jälkeistä kirjojen seurantaa ja Palauttamattomien osakekirjojen lista siirtymistä sähköisiin osakekirjoihin.

Osakerekisteri Oskarista saadaan osoitetiedot kirjoittimelle tai tiedostoon erilaisilla rajauksilla esimerkiksi tiedotteita, postitusta, antia ja yhtiökokousta varten. Postitus voi tapahtua kirjeitse, eKirjeellä tai sähköpostilla. Postituksessa voidaan ottaa huomioon osakkaan käyttämä kieli.

Osakerekisteri Oskariin  on saatavissa osingonmaksumoduuli, jolla osingot saadaan maksettua suoraan osingonsaajien pankkitileille. Yleisesti verovelvollisilta osakkailta pidätetään ennakkovero ja rajoitetusti verovelvollisilta pidätetään lähdevero. Yhteisomistajille ja erikseen määritellyille osingonsaajille voidaan osinko maksaa omistusten suhteessa. Osingon tuotto-oikeus voidaan ohjata jollekin mulle kuin omistajalle itselleen. Oskari muodostaa maksut SEPA-aineistona, joka välitetään suoraan pankkiin. Vuoden aikana maksetuista osingoista tehdään siirtotiedostot verottajan sähköistä asiointikanavaa varten.

Oskari sisältää nettikomponentit, joiden avulla suurimmat omistajat, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto ja muita jakaumia ja tilastotietoja voidaan sisällyttää yhtiön kotisivuille. 

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, sähköiset osakekirjat, sähköinen osakerekisteri, osakasrekisteri, osakasluettelo, osakeluettelo, osingot, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, virtuaalinen yhtiökokous, videoyhteys yhtiökokoukseen, äänestys, ääntenlaskenta, ääniluettelo, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, sijoittajaviestintä, sijoittajasivut, sijoittajatiedot, suurimmat omistajat, omistajien suuruusjakauma, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, omistajaryhmätilasto, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Optio, Ilmo, Oskoko, sähköiset arkistot

Copyright © 2023 Innovatics