Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Netâ„¢

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net™ on kokonaisratkaisu osakeyhtiön tai osuuskunnan omistajien, osakkeiden, arvo-osuuksien, yhtiökokousten, optioiden ja sisäpiiritietojen hallintaan ja näkymiseen internetissä. Oskari-OK-Netistä on omat versionsa listaamattomille yhtiöille, julkisille yhtiöille ja osuuskunnille.

Oskari-OK-Net™ täyttää lain ja asetusten vaatimukset.

Oskari-OK-Net tarjoaa helppokäyttöiset työvälineet omistajahallinnon eri osa-alueille. Näiden avulla saadaan tarpeelliset tiedot sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että internetissä näkyville sijoittajasivuille. Omistajatietojen ja sijoittajatietojen hallinnointi selkeytyy ja yksinkertaistuu samalla kun kustannukset vähenevät. Tiedot tarvitsee tallettaa vain kertaalleen järjestelmään ja tämän jälkeen ne ovat näkyvillä kaikissa yhtiön, sijoittajaviestinnän ja lain vaatimissa paikoissa. 

Oskari-OK-Net™ muodostuu omistajahallinnon tietokannasta ja toisiinsa integroiduista moduuleista, joilla hoidetaan omistajahallinnon eri osa-alueiden tarpeet. Yritys voi valita moduuleista tarvitsemansa ja täydentää järjestelmää tarpeiden mukaan. Moduulit ovat Osake- ja osuusrekisteri Oskari™, arvo-osuusrekisteri Oskari-OK™, osinkojärjestelmä, yhtiökokokousjärjestelmä OSKOKO™,  sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO™ ja optiorekisteri OPTIO™. 

                    

Osakerekisteri Oskari

Osakerekisteri Oskari helpottaa osakerekisterin hoitoa osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa, jotka eivät ole mukana arvo-osuusjärjestelmässä. Oskarin avulla yhtiö voi ottaa sähköiset osakekirjat käyttöön. Oskarilla ylläpidetään osakas- ja osakeluettelot sekä tehdään osakkeiden siirrot. Oskarin avulla osinkojen jako, maksaminen ja verottajalle tietojen välittäminen hoituvat varmasti ja helposti. Yhtiö pystyy näyttämään omistajatilastot kotisivuillaan. Lue lisää...

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK helpottaa osakerekisterin hoitoa yrityksissä ja osuuskunnissa, jotka ovat mukana arvo-osuusjärjestelmässä. Oskari-OK:n avulla yhtiö pystyy pitämään itsellään ajantasaisen arvo-osuusrekisterin ja saa käyttöönsä tehokkaat työkalut sen hyödyntämiseen. Oskari-OK:n internetsivujen avulla yhtiö pystyy näyttämään omistajatilastot kotisivuillaan. Oskari-OK:n avulla yhtiö pystyy varautumaan arvopaperien moniportaiseen hallintaan. Lue lisää...

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO

Yhtiökokousjärjestelmän OSKOKO avulla voidaan hoitaa kaikki yhtiökokoukseen osallistumiseen vaadittavat toiminnot yhtiössä, yhtiökokouspaikalla ja virtuaalisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoilmoittautumiset, kokouspaikalla Ilmoittautumiset, salikirjanpito, ääniluettelo ja äänestykset saadaan hoidettua lain mukaisesti ja ammattimaisesti. Yhtiökokousjärjestelmän internetsivut mahdollistavat osakkaille helpon tavan ilmoittautua ja osallistua kokoukseen videoyhteyden avulla. Lue lisää...

Sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO

Sisäpiirirekisteri ILMO on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen tietojärjestelmä, jolla seurataan sisäpiiriläisten asematietoja ja omistuksia. Hankerekisterillä seurataan hankkeita ja ketkä henkilöt osallistuvat kullakin hetkellä hankkeeseen. Lue lisää...

Optiorekisteri OPTIO

Optiorekisteri OPTIO sisältää rekisterin ja työkalut eri optio-ohjelmiin osallistuvien henkilöiden ja heille myönnettyjen optioiden hallintaan. Optiorekisterin avulla optio-oikeudet ja niihin mahdollisesti liittyvät lainat saadaan helposti kirjattua eri ohjelmiin osallistuneille. Lue lisää...

Sijoittajasivut

Oskari-OK-Netin avulla yhtiö tai osuuskunta voi lisätä kotisivuilleen ajantasaiset tiedot omistajista, osakkeista, osuuksista, optioista ja näiden jakaumista. Kotisivuille saadaan niin haluttaessa tiedot myös julkisista sisäpiiriläisistä ja yhtiökokousilmoittautumisesta. Nettikomponenttien avulla yhtiön sijoittajille suunnattu informaatio on aina ajan tasalla. Lue lisää...

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, sähköiset osakekirjat, sähköinen osakerekisteri, osakasrekisteri, osakasluettelo, osakeluettelo, osingot, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, virtuaalinen yhtiökokous, videoyhteys yhtiökokoukseen, äänestys, ääntenlaskenta, ääniluettelo, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, sijoittajaviestintä, sijoittajasivut, sijoittajatiedot, suurimmat omistajat, omistajien suuruusjakauma, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, omistajaryhmätilasto, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Optio, Ilmo, Oskoko, sähköiset arkistot

Copyright © 2022 Innovatics