Optiorekisteri OPTIO™

Optiorekisteri OPTIO™ sisältää rekisterin ja työkalut  yhtiön eri optio-ohjelmiin osallistuvien henkilöiden ja heille myönnettyjen optioiden hallintaan.  Järjestelmän avulla optio-oikeudet ja niihin mahdollisesti liittyvät lainat kirjataan optio-ohjelmaan osallistuneille. Osallistujat voivat kuulua eri liiketoiminta-alueille ja alueiden optioiden määrää voidaan seurata. Optioiden vaihtoaikoja voi olla useita. Optio-oikeudet voidaan mitätöidä, jos osallistuja ei täytä optio-ohjelman ehtoja.

Yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen hallitus tai johtokunta jakaa optio-oikeudet optio-ohjelmaan osallistuville henkilöille. Nämä osallistujat ja oikeudet kirjataan optiorekisteriin.

Rekisterin hoitaja pystyy optiorekisterin avulla helposti lähettämään osallistujille tiedotteita ja ohjeita kirjeessä tai sähköpostin välityksellä. Postituksessa voidaan ottaa huomioon osallistujan käyttämä kieli.

Optiorekisterissä on toiminto osallistujien työsuhteen voimassaolon tarkistamiseen henkilöstöhallinnosta.  Samalla saadaan päivitettyä osallistujan perustiedoissa tapahtuneet muutokset.

Vaihtoajan alettua oikeuksia voidaan myydä, ostaa tai vaihtaa osakkeiksi. Optio-oikeudet voidaan haluttaessa kirjata optiotodistuksiksi ja seurata todistuksilla käytävää kauppaa.

Optiorekisteriin kertyy optioiden täydellinen tilihistoria. Tämä helpottaa ongelmatilanteiden selvittelyä.

Liiketoiminta-alueet voivat seurata oman alueensa optio-oikeuksien määrää ja jakaa vapaita oikeuksia uusille avainhenkilöille.

Optiorekisteri OPTIO auttaa yhtiötä osallistujien optioiden myyntitulojen verolaskentojen teossa.

Optiorekisteri linkittyy sisäpiirirekisteri ILMO:on ja tämän ansiosta julkisten sisäpiiriläisten optiotiedot näkyvät automaattisesti sisäpiirirekisterin nettisivuilla.

 

Hakusanat: omistajahallinto, arvo-osuus, arvo-osuudet, arvo-osuusrekisteri, osake, osakkeet, osakerekisteri, osuuskunta, elektroninen osake, sähköiset osakekirjat, sähköinen osakerekisteri, osakasrekisteri, osakasluettelo, osakeluettelo, osingot, ennakkovero, ennakkoveron laskenta, ennakkoveron pidätys, lähdevero, lähdeveron laskenta, lähdeveron pidätys, optiorekisteri, sähköinen optiorekisteri, optioiden jakaminen, optioiden seuranta, yhtiökokous, yhtiökokousjärjestelmä, ääntenlaskenta, ääniluettelo, sisäpiiri, sisäpiirirekisteri, ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusvelvollinen, määräysvaltayhteisöt, vaikutusvaltayhteisöt, pörssi, julkinen osakeyhtiö, listaamaton yhtiö, sijoittajaviestintä, sijoittajasivut, internet-komponentit, sijoittajatiedot, suurimmat omistajat, omistajien suuruusjakauma, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto, omistajaryhmätilasto, Innovatics, Oskari-OK-Net, Oskari-OK, Optio, Ilmo, Oskoko, tietokanta, tietokoneohjelma, sähköiset arkistot

Copyright © 2023 Innovatics