Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net

Tuoteperhe Oskari Oskari-OK Osuuskunta Osingot Yhtiökokous Sisäpiiri- ja hankerekisteri Yhteismetsä Sijoittajatiedot Yhteensopivuus

Lähipiiri-, sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO

Etusivu / Osakerekisteri / Lähipiiri-, sisäpiiri- ja hankerekisteri

Lähipiiri-, sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO on arvopaperimarkkinalain ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen MAR mukainen tietojärjestelmä, jolla seurataan yhtiön hallituksen ja johdon sekä heidän lähipiirinsä asematietoja sekä kaupankäyntiä. ILMO sisältää MAR asetuksen vaatiman sisäpiiritietojen jäljitettävyyden.

Sisäpiiri- ja lähipiirirekisteriin kootaan ilmoitusvelvollisten asematiedot, lähipiirihenkilöt ja lähipiiriyhteisöt sekä täysi historia omistetuista osakkeista ilmoitusvelvollisuusajalta. Rekisteristä voidaan tulostaa ilmoitusvelvollisten tiedot sekä valvontaa että tietojen päivitystä varten.

  • Seurattavia tietoja ovat mm:

  • perustiedot
  • yhteystiedot
  • asematiedot
  • lähipiiri (henkilöt ja yhteisöt)
  • osakkeet ja muut arvo-osuudet
  • hankkeet

Tiedottaminen

ILMO mahdollistaa viestinnän rekisteröidyille sähköpostilla, tekstiviesteillä ja paperipostilla. ILMO sisältää työkalut tiedoksiantojen kuittaamisen ja seurantaan. Viestinnässä voidaan ottaa huomioon sisäpiiriläisen käyttämä kieli.

Jos rekisteröidyn henkilötunnus on ILMOssa, pystyy hän kirjautumaan pankkitunnuksilla ja tarkastelemaan ja tarvittaessa korjaamaan ja täydentämään omat tietonsa. Tämä mahdollistaa myös liitetiedostojen välittämisen rekisteröidyille vahvan tunnistautumisen kautta.

Finanssivalvontaa varten rekisteristä voidaan muodostaa tarvittavat siirtotiedostot ja raportit.

Niin halutessaan yhtiö pystyy julkaisemaan julkisten sisäpiiriläisten tiedot yrityksen kotisivuilla haluamillaan kielillä.

Hankerekisteri

Hankerekisteri sisältää hankkeiden perustiedot ja tiedon keitä henkilöitä tiettyyn hankkeeseen kullakin ajanhetkellä kuuluu ja mitkä ovat heidän roolinsa ja tehtävänsä hankkeessa. Hankerekisteri linkittyy vahvasti sisäpiirirekisteriin, mutta sitä on mahdollista käyttää myös yksinään.

Hankerekisteri täyttää EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisen hankekohtaisen sisäpiirirekisterin vaatimukset.