Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net

Tuoteperhe Oskari Oskari-OK Osuuskunta Osingot Yhtiökokous Sisäpiiri- ja hankerekisteri Yhteismetsä Sijoittajatiedot Yhteensopivuus

Osingot

Etusivu / Osakerekisteri / Osingot

Osinkojen, osuuskorkojen ja ylijäämien maksu on yksi Oskarin lisämoduuleista. Se mahdollistaa yhtiön osinkojen, osuuskunnan ylijäämien ja pääoman palautusten jakamisen, seurannan, maksamisen ja raportoinnin.

Osingot jaetaan osakkaille valitun ajankohdan omistuksen mukaisesti. Tämä voi olla yhtiökokouspäivä tai joku muu päätetty täsmäytyspäivä. Osingon määrä lasketaan lajikohtaisesti osakkeiden määrän tai muun ulkopuolisen lukuarvon perusteella, esimerkiksi palveluiden käyttö. Kaikki osinko-oikeudet tallennetaan Oskarin tietokantaan. Osingonsaaja voi olla eri kuin osakkeen omistaja.

Ennen maksua pankkiin osingoista toimitetaan ennakonpidätys yleisesti verovelvollisilta henkilöosakkailta ja pidätetään lähdevero rajoitetusti verovelvollisilta osakkailta. Ennakonpidätyksistä muodostetaan yhteenveto oma-aloitteisten verojen kuukausittaista ilmoittamista varten.

Osinkojen maksatuksessa Oskarista muodostetaan pankkiin lähetettävä SEPA standardin mukainen maksuaineisto. Isot aineistot pilkotaan useampaan osaan, esimerkiksi 1000 tilisiirron eriin. Oskari mahdollistaa osinkojen maksamisen yhtiön usealta eri pankkitililtä. Puuttuvien tilinumeroiden takia maksuun lähtemättömät ja virheellisten tilinumeroiden takia palautuneet osingot hallitaan Oskarissa ja ne maksetaan uudelleen kun tilitiedot on päivitetty.

Oskari muodostaa yhteenvedot ja erittelyt jaetuista, maksetuista ja maksamattomista osingoista. Kukin osakas näkee hänelle jaetut ja maksetut osingot omalta rekisteriotteeltaan.

Vuoden aikana maksetuista osingoista, osuuskoroista, pääoman palautuksista ja ennakonpidätyksistä kootaan yhteenvetotiedot ja erittelyt tiedostoon verohallinnon vuosi-ilmoituksia varten. Tuetut tiedostomuodot ovat VSOSYHTV, VSOSERIT, VSOKVYHT, VSOKERIE, VSROSERI, VSRKOERI ja VSPAOPAL.

Innovatics logo
Kuvituskuva