Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net

Tuoteperhe Oskari Oskari-OK Osuuskunta Osingot Yhtiökokous Sisäpiiri- ja hankerekisteri Yhteismetsä Sijoittajatiedot Yhteensopivuus

Etusivu / Osakerekisteri

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net™ on kokonaisratkaisu osakeyhtiön tai osuuskunnan omistajien, osakkeiden, arvo-osuuksien, yhtiökokousten, optioiden ja sisäpiiritietojen hallintaan. Oskari-OK-Netistä on omat versionsa listaamattomille yhtiöille, julkisille yhtiöille ja osuuskunnille.

Oskari-OK-Net™ täyttää lain ja asetusten vaatimukset.

Oskari-OK-Net tarjoaa helppokäyttöiset työvälineet omistajahallinnon eri osa-alueille. Näiden avulla saadaan tarpeelliset tiedot sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että internetissä näkyville sijoittajasivuille. Omistajatietojen ja sijoittajatietojen hallinnointi selkeytyy ja yksinkertaistuu samalla kun kustannukset vähenevät. Tiedot tarvitsee tallettaa vain kertaalleen järjestelmään ja tämän jälkeen ne ovat näkyvillä kaikissa yhtiön, sijoittajaviestinnän ja lain vaatimissa paikoissa.

Oskari-OK-Net™ muodostuu omistajahallinnon tietokannasta ja toisiinsa integroiduista moduuleista, joilla hoidetaan omistajahallinnon eri osa-alueiden tarpeet. Yritys voi valita moduuleista tarvitsemansa ja täydentää järjestelmää tarpeiden mukaan. Moduulit ovat Osake- ja osuusrekisteri Oskari™, arvo-osuusrekisteri Oskari-OK™, osinkojärjestelmä, yhtiökokokousjärjestelmä OSKOKO™, sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO™ ja optiorekisteri OPTIO™.

Osakerekisteri Oskari


Osakerekisteri Oskari helpottaa osakerekisterin hoitoa osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa, jotka eivät ole mukana arvo-osuusjärjestelmässä. Oskarin avulla yhtiö voi ottaa sähköiset osakekirjat käyttöön. Oskarilla ylläpidetään osakas- ja osakeluettelot sekä tehdään osakkeiden siirrot. Oskarin avulla osinkojen jako, maksaminen ja verottajalle tietojen välittäminen hoituvat varmasti ja helposti. Yhtiö pystyy näyttämään omistajatilastot kotisivuillaan.

➜ Lue lisää
Osakerekisteri
Oskarista

Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK


Arvo-osuusrekisteri Oskari-OK helpottaa osakerekisterin hoitoa yrityksissä ja osuuskunnissa, joiden osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Oskari-OK:n avulla yhtiö pystyy pitämään itsellään ajantasaisen arvo-osuusrekisterin ja saa käyttöönsä tehokkaat työkalut sen hyödyntämiseen. Oskari-OK:n internetsivujen avulla yhtiö pystyy näyttämään omistajatilastot kotisivuillaan.

➜ Lue lisää
Arvo-osuusrekisteri
Oskari-OK:sta

Yhtiökokousjärjestelmä OSKOKO


Yhtiökokousjärjestelmän OSKOKO avulla voidaan hoitaa kaikki yhtiökokoukseen osallistumiseen vaadittavat toiminnot yhtiössä, yhtiökokouspaikalla ja virtuaalisessa yhtiökokouksessa. Ilmoittautuminen, ennakkoäänestys, kokouspaikalla ilmoittautuminen, salikirjanpito, ääniluettelo ja äänestykset saadaan hoidettua lain mukaisesti ja ammattimaisesti.

➜ Lue lisää
Yhtiökokousjärjestelmä
OSKOKO:sta

Lähipiiri- sisäpiiri- ja hankerekisteri ILMO


ILMO on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukainen tietojärjestelmä, jolla seurataan yhtiön lähipiiriin kuuluvien henkilöiden asematietoja ja omistuksia. Hankerekisterillä seurataan hankkeita ja ketkä henkilöt osallistuvat kullakin hetkellä hankkeeseen.

➜ Lue lisää
Lähipiiri-, sisäpiiri- ja
hankerekisteri ILMO:sta

Yhteismetsä


Oskari pitää sisällään toiminnallisuuden yhteismetsien osakasrekisterin hallintaan. Oskari helpottaa osakastietojen hallintaa ja ylläpitoa, ylijäämien maksatusta sekä antaa mahdollisuuden osakkaille tarkastella itse heistä rekisterissä olevia tietoja.

➜ Lue lisää
Yhteismetsästä

Sijoittajasivut


Oskarin avulla yhtiö tai osuuskunta voi julkaista kotisivuilleen ajantasaiset tiedot omistajista, osakkeista ja osuuksista sekä näiden jakaumista. Kotisivuille saadaan niin haluttaessa tiedot myös julkisista sisäpiiriläisistä ja yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys. Nettikomponenttien avulla yhtiön sijoittajille suunnattu informaatio on aina ajan tasalla.

➜ Lue lisää
Sijoittajasivuista
Kuvituskuva