Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

Omistajahallinnon tuoteperhe Oskari-OK-Net

Tuoteperhe Oskari Oskari-OK Osuuskunta Osingot Yhtiökokous Sisäpiiri- ja hankerekisteri Yhteismetsä Sijoittajatiedot Yhteensopivuus

Osakerekisteri Oskari

Etusivu / Osakerekisteri / Oskari

Osakerekisteri Oskari on yhtiön omistajat, osakkeet ja osingot yhteen kokoava omistajahallinnon tietojärjestelmä. Oskari helpottaa osakerekisterin hoitoa listaamattomissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, joilla on numeroidut osake- tai osuuskirjat. Oskarin avulla yhtiö tai osuuskunta voi ottaa käyttöön sähköiset osake- tai osuuskirjat ja luopua paperisista osakekirjoista ja osinkolipukkeista.

Oskarin avulla osakerekisterin hoitaja pystyy helposti ja luotettavasti päivittämään osakas-, osake- ja osuustiedot. Osakkeiden ja osuuksien siirtojen ja vaihtojen kirjaaminen tapahtuu nopeasti ja varmasti. Yhtiöllä tai osuuskunnalla voi olla rekisterissä useita eri osake- ja osuuslajeja ja niissä useita litteroita. Jokaisella lajilla voi olla erilainen äänimäärä ja äänikerroin. Oskari mahdollistaa emoyhtiön ja tytäryhtiöiden osakerekisterien yhdistämisen samaan järjestelmään.

Kuvakaappaus Oskari-järjestelmän omistajahausta image

Oskari sisältää kaikki lain vaatimat raportit sekä kymmeniä muita raportteja ja listauksia. Oskarista saadaan helposti mm. rekisteriotteet, tositteet siirroista ja vaihdoista, suurimpien omistajien listat sekä omistajat ryhmiteltyinä esimerkiksi osakasryhmän tai postitoimipaikan mukaan. Noutamattomien osakekirjojen lista auttaa annin tai kirjojen vaihdon jälkeistä kirjojen seurantaa ja Palauttamattomien osakekirjojen lista siirtymistä sähköisiin osakekirjoihin.

Osakerekisteri Oskarista saadaan osoitetiedot kirjoittimelle tai tiedostoon erilaisilla rajauksilla esimerkiksi tiedotteita, postitusta, antia ja yhtiökokousta varten. Postitus voi tapahtua kirjeitse, eKirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Postituksessa voidaan ottaa huomioon osakkaan käyttämä kieli.

Osakerekisteri Oskariin on saatavissa osingonmaksumoduuli, jolla osingot saadaan jaettua ja maksettua suoraan osingonsaajien pankkitileille. Yleisesti verovelvollisilta osakkailta pidätetään ennakkovero ja rajoitetusti verovelvollisilta pidätetään lähdevero. Yhteisomistajille ja erikseen määritellyille osingonsaajille voidaan osinko maksaa omistusten suhteessa. Osingon tuotto-oikeus voidaan ohjata jollekin mulle kuin omistajalle itselleen. Oskari muodostaa maksut SEPA-aineistona, joka välitetään suoraan pankkiin. Vuoden aikana maksetuista osingoista kootaan tiedot verottajan vuosi-ilmoituksiin.

Oskari sisältää nettikomponentit, joiden avulla suurimmat omistajat, osakasryhmätilasto, osakassuuruustilasto ja muita jakaumia ja tilastotietoja voidaan julkaista yhtiön kotisivuilla.

Kuvituskuva