Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

InnoLIMS

InnoLIMS Yleistä Palvelulaboratorioille Tutkimukseen Tuotantoon Käyttöliittymät

InnoLIMS tuotantolaitoksille

Etusivu / InnoLIMS / Tuotantoon

Tuotannon laadunvalvonnassa on tärkeää, että poikkeamat laatuvaatimuksista saadaan esille mahdollisimman nopeasti, jotta niihin pystytään reagoimaan. Tärkeää on myös se, että mitattuja ominaisuuksia voidaan seurata pitkälläkin aikavälillä tuote/puolivalmiste/raaka-aine/erä tarkkuudella. Tuotantolaitokselle myös kustannustehokkuus on tärkeää. InnoLIMS® parantaa laboratorion kustannustehokkuutta siirtämällä rutiinitehtäviä työntekijöiltä tietokoneelle ja auttamalla kustannusten seurannassa. InnoLIMS tuo sujuvuutta laadunvalvontaan ja tuotekehitykseen muun muassa seuraavilla ominaisuuksilla.

Näytteiden kirjaus

Laadunseurannassa tutkimuskohteen (esimerkiksi tuotteen, raaka-aineen tai puolivalmisteen) prosessinäytteet tallennetaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti automaattisesti kuukausikohtaisesti. Jokaiselle näytteelle tulee suunnitelmalla olevan mallinäytteen perusteella näytteestä tehtävät määritykset. Määrityksiä voi tarvittaessa lisätä ja poistaa. Määritykset tulevat tekemättömien listoille ja poistuvat niiltä, kun tulokset on kirjattu.

Kuvakaappaus prosessinäytteiden kirjauksesta image-max

Erät

InnoLIMSissä voidaan pitää kirjaa tuotteista ja niiden eristä. Erälle merkitään mitkä näytteet on siitä otettu. InnoLIMS sisältää tuoterakenteet, joten puolivalmisteiden ja lopputuotteiden erille voi merkitä, mistä eristä niihin käytetyt raaka-aineet ovat peräisin.

Spesifikaatiot

Tuotannon laadunvalvontaa varten voidaan määrittää laaturajat eri tuotteiden, puolivalmisteiden ja raaka-aineiden ominaisuuksille. Järjestelmä hälyttää heti, jos tulos ylittää annetut laaturajat. Laaturajat voivat olla myös asiakas- ja eräkohtaisia. Laaturajat voidaan näyttää X-kortissa, jolloin poikkeamat erottuvat selvästi. Tulostaulukoissa ja taulukkoraporteissa laaturajojen ulkopuolelle jääneet tulokset on erotettu taustavärillä.

Tutkimuskohteen taulukko-, päivä- ja jaksoraportti

Tutkimuskohteesta voidaan tulostaa raportteja, joilla näkyy eri määritysten tuloksia halutulta aikaväliltä. Tutkimuskohteen taulukkoraportille voidaan valita, mitä tuloksia miltäkin tutkimuskohteelta näytetään. Taulukkoraportilla näkyy kaikki valittujen menetelmien tulokset halutulta aikaväliltä.

Tutkimuskohteen päiväraportilla näkyy kaikki kyseisen tutkimuskohteen määritykset jaoteltuna päivittäin. Useamman päivän päiväraportin voi ajaa kerralla, jolloin jokaiselle päivälle tulee oma sivunsa. Tutkimuskohteen jaksoraportille voi valita aikavälin, esimerkiksi viikon tai kuukauden, jonka ajalta näytetään tulosten määrä, keskiarvo ja laaturajojen ylitykset.

Kuvakaappaus tulostaulukosta

Grafiikka

InnoLIMSistä voidaan tulostaa erilaisia kuvaajia. Tuotannossa tärkeimpiä kuvaajia on X-kortti, jolla näkyy saman tuotteen tietyn menetelmän tulokset halutulta aikaväliltä. X-kortilla voidaan näyttää laaturajat. InnoLIMSistä saadaan myös kuvaaja, jolla voidaan seurata saman tuotteen useaa ominaisuutta kerrallaan. Tuotekehitystä varten on kuvaaja, jossa tietyn menetelmän tuloksia voidaan vertailla eri tutkimuskohteilla. Näiden lisäksi InnoLIMSissä on grafiikkalomake, jolla käyttäjä voi tehdä kuvaajia haluamillaan hakuehdoilla. X-akselina voi olla aika, tasaväliakseli tai jokin näytteelle tallennettu ominaisuus. Näin voidaan seurata ominaisuuksien vaikutusta toisiinsa.

Reklamaatioiden käsittely

InnoLIMS auttaa myös reklamaatioiden käsittelyssä. InnoLIMSin avulla voidaan selvittää mihin erään viallinen tuote kuuluu ja mitä tuloksia erästä otetuista näytteistä on aikanaan saatu. Viallisesta tuotteesta tehtyjä määrityksiä voidaan verrata aikaisempiin. Näin saadaan selville onko kyseessä oikea tuote ja miten tuote on muuttunut ajan kuluessa. InnoLIMSin avulla voidaan jäljittää muut erästä, sen komponenteista ja jatkojalosteista otetut näytteet. Näin voidaan selvittää, mistä mahdollinen vika johtuu ja kuinka laajasti se on vaikuttanut muihin tuotantoeriin. Kun reklamaatio on analysoitu, niin reklamaation selvittelystä voidaan tehdä asiakkaalle tutkimusselostus, josta selviää oliko tuotteessa vikaa.

Tilastot

InnoLIMS tallentaa käytöstä kerääntynyttä tietoa tilastoihin. Tilastotiedoilla voidaan seurata esimerkiksi määrityksen kestoa ja näytteiden läpimenoaikaa, mikä auttaa valitsemaan tehokkaimmat menetelmät näytteiden mittaamiseen.

➜ Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää
Kuvituskuva