Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

InnoLIMS

InnoLIMS Yleistä Palvelulaboratorioille Tutkimukseen Tuotantoon Käyttöliittymät

InnoLIMS palvelulaboratorioille

Etusivu / InnoLIMS / Palvelulaboratorioille

Palvelulaboratorioissa kustannustehokkuus on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. InnoLIMS® tehostaa palvelulaboratorion toimintaa siirtämällä rutiinitehtävät työntekijöiltä tietokoneen hoidettaviksi. InnoLIMS tuo tehokkuutta palvelulaboratorion toimintaan muun muassa seuraavilla ominaisuuksilla.

Asiakaspalvelu

Asiakkaiden tilaukset ja kaikki niihin liittyvät tiedot, kuten tausta- ja aikataulutiedot, voidaan kirjata InnoLIMSiin. Tilaukselle kirjataan näytteet ja niistä tilatut analyysit. Analyysien valmistuttua tulokset tallennetaan InnoLIMSissä oleville näytteille joko käsin, laiteliitännän kautta tai Excelistä. Kun tulokset on tallennettu, niin niistä saadaan tehtyä asiakkaalle lähetettävä tutkimustodistus nappia painamalla. Tutkimustodistukselle voidaan laittaa sähköinen allekirjoitus. InnoLIMS Extranet™ -käyttöliittymän avulla asiakkaat voivat itse tehdä analyysitilauksensa, jolloin tilauksen tiedot siirtyvät suoraan InnoLIMSiin. Extranetin kautta asiakkaat näkevät pdf-muotoiset tutkimustodistukset sekä tulokset suoraan selaimella ja pystyvät siirtämään ne omiin ohjelmiinsa, esimerkiksi Exceliin.

Näyttökaappaus A-Labrasta image-max

Laskutus

InnoLIMSin avulla projektit, osaprojektit ja tilaukset voidaan laskuttaa tehtyjen määritysten ja/tai käytetyn ajan perusteella. Laskutusta varten on käytettävissä useita hinnastoja, hintakertoimet, pakettihinnat ja sovitut hinnat. Kustakin laskutusajosta muodostetaan laskutustiedot, jotka voi laskuttaa suoraan tai siirtää sellaisenaan taloushallinnon järjestelmään.

InnoLIMSistä laskun voi tulostaa paperilaskuna, pdf-laskuna tai e-laskuna (finvoice-lasku). InnoLIMS sisältää myyntireskontran, jonka avulla voidaan varmistaa, että laskut tulevat maksetuiksi.

Näyttökaappaus laskutusajosta

Näytteiden käsittely

Sisäänkirjauksen yhteydessä näytteille saadaan automaattisesti näytenumerot ja viivakoodilliset tarrat. Tämän jälkeen näytteet tulevat tekemättömien listoille ja laitteiden näytejonoihin. Kun tulokset on kirjattu, poistuvat näytteet tekemättömien listoilta. Rinnakkaismittauksista järjestelmä laskee automaattisesti keskiarvot ja keskihajonnat. Näytteiden tilaa voi seurata jatkuvasti.

Kaavojen tulkintamoduulin InnoLIMS InnoCalc avulla voidaan laskea lopputulokset mitattujen arvojen perusteella. Näytteistä voidaan tehdä jatkonäytteitä tai useasta eri näytteestä voidaan tehdä kokoomanäyte. Sähköiseen arkistoon voidaan tallettaa muut näytteeseen liittyvät dokumentit, esimerkiksi lähetteet ja spektrit.

Asiakasrekisteri

InnoLIMS sisältää asiakasrekisterin. Asiakkaiden perustietojen tallentamisen lisäksi voidaan näytteitä ja projekteja hakea asiakaskohtaisesti. Asiakkaille voidaan lisätä InnoLIMS Extranetin käyttäjiä, jotka pääsevät tekemään tutkimustilauksia ja katsomaan valmistuneita tilauksia InnoLIMS Extranetista selaimen kautta. Jokaisesta yhteydenpidosta asiakkaan kanssa voidaan kirjoittaa asiakkaan päiväkirjaan. Asiakkaan päiväkirjasta voidaan tulostaa raportti, jossa tapahtumat ovat aikajärjestyksessä.

Spesifikaatiot

Tutkimuskohteisiin ja menetelmiin liittyvillä spesifikaatioilla määritellään näytteiden pitoisuuksien sisemmät ja ulommat laaturajat. Heti, kun tulos kirjataan, InnoLIMS antaa ilmoituksen, jos raja-arvo ylittyy. Tulostaulukoista näkyy selkeästi taustavärin perusteella rajojen ylitykset. Spesifikaatiot voidaan näyttää tarvittaessa myös tutkimustodistuksilla.

Lausunnot

InnoLIMS sisältää lausuntokirjaston, jonne voidaan tallentaa tutkimustodistuksilla yleisesti käytettyjä lausuntoja. Samaa lausuntoa ei tarvitse kirjoittaa kahteen kertaan, vaan riittää että se kirjataan kerran lausuntokirjastoon, josta se voidaan aina tarvittaessa lisätä tutkimukselle tai tilaukselle.

➜ Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää
Kuvituskuva